Дивовижний музей 55-ї артилерійської бригади

27.05.2019
от
Суворі випробування, перемоги і людські трагедії, втрати
побратимів, десятиліття воїнської слави, важкий шлях
до перемог декількох поколінь дідів, батьків, звитяжних
синів, які своїми подвигами неодноразово підтвердили
високе звання Захисника України всі ці не прості слова
притаманні бойовим солдатам і офіцерам, з величезною
історією, починаючи з боротьби із нацизмом у Другій сві-
товій війні у складі Антигітлеровської коаліції з США, Ве-
ликою Британією та рухом Опору генерала де Голля, а
згодом нові експонати та документи й особисті речі героїв
сучасної антитерористичної операції та боротьби з агре-
сором і окупантом в двадцять першому столітті переконли-
во доказують збереження бойових козацьких традицій за-
хисту рідної землі і народу. Дуже добре, що саме в Запоріжжі
місті з мільйонним населенням, багатою різноманітною істо-
рією, традиціями оборони від ворогів, переможних козацьких
походів з давнього періоду першої Запорозької Січі на о.Хор-
тиця під проводом першого отамана, талановитого команду-
вача князя Дмитра Івановича Вишневецького (Байди) вже
кілька років існує, створений талановитими та досвіченими
учасниками бойових дій, письменниками, істориками, учас-
никами Запорозького козацького патріотичного руху опору
агресорам і окупантам. Директор музею, вельмишановний
теран ЗСУ Юрій Сергійович особисто читає лекції та прово-
дить екскурсії з молодими військовослужбовцями, студента-
ми, учнями середніх шкіл. Так і сьогодні в День Героїв ми ма-
ли честь гуртом з нашими джурами урочисто і символічно від
відали музей і ще раз розповіли присутнім про минулі і су-
часні видатні досягнення артбригади, справжніх героїв — во-
їнів захисників України, передали книги та альманах, вшану-
вали світлу добру пам»ять полеглих в боях за незалежність
нашої держави віру та волю народу в АТО (гибрідній війні РФ
проти України). В теперішній складний час необ»явленої ін-
формаційної війни антиукраїнських сил та московських політ-
технологів під керівництвом імперських керманичів вкрай
важливо для всіх керівників військових підрозділів, держав-
них установ, козацьких патріотичних організацій, всього інте-
лектуального вітчизняного суспільства проводити системну
та методичну роз»яснювальну ідеологічну діяльність, куль-
турно-історичні заходи, конференції, семінари , Круглі столи
для унеможливлення ворогами нав»язати нашим громадя-
нам неправдивий необ»єктивний, навмисно споплюжений та
принижений «макет» неісторичних небезпечних для свідо-
мості молоді злих «казок» про наше тисячолітнє минуле,
державне будівництво — Київську Русь Україну Володимира
Святого і Ярослава Мудрого, Галицьке князівство короля Да-
нила, Русько-Литовську державу, Козацьку країну Богдана
Хмельницького і Івана Мазепи, Гетьманщину, УНР, Гетьма-
нат Павла Скоропадського, визвольний рух великих пись-
менників, істориків, діячів Православної Української церкви
Київського Патріархату, митців, підприємців, філософів, на-
уковців які століттями прославляли великі справи пращурів
світового масштабу. Тільки історична правда, наполеглива
боротьба за майбутнє України в мізках молоді всього віт-
чизняного суспільства дозволить виховувати справжніх па-
тріотів, які поважають свою історію і своїх героїв. Завдання
козацьких патріотичних організацій, їх інтелектуальних про-
світянських підрозділів постійно проводити роботу по вша-
нуванню світлої пам»яті загиблих героів за свободу Вітчизни.
Музей 55-ї артилерійської бригади переконливо доказує
безліччю дуже цінних експонатів, документів, особистих ре-
чей декількох поколінь воїнів, правильність нашого курсу на
підтримку Доктрини інформаційної безпеки держави і висо-
кий рівень зацікавленості запорожців, як дорослих та і юнаків
відвідати музей, поспілкуватися безпосередньо з учасниками
боротьби за територіальну цілісність та демократію з бойо-
виками і окупантами, прочитати документи та доторкнутися
до предметів зброї та спорядження столітньої і більше слав-
ної давнини. Так, наприклад, Юрій Сергійович показав ядра
гармат сімнадцятого вісімнадцятого століть, які були знайде-
ні на території військової частини під метровим шаром землі.
Передані нами великі книги і пам»ятні шаблі тепер прикраша-
ють зал і знаходяться біля клейнодів артбригади, а молоді
воїни можуть саме в музеї прочитати корисну та яскраву лі-
тературу. Добре, що командування військової частини постій-
но працює в напрямі культурно-історичної підготовки особо-
вого складу, ефективно діє і система спілкування і проведен-
спільних з патріотично налаштованою громадськістю з пи-
тань проведення екскурсій, начальною та громадською ді-
яльністю. За багаторічну активну роботу мав честь вручити
Юрію Сергійовичу і колегам пам»ятні Універсали учасника
Запорозького козацького патріотичного рузу опору агресорам
і окупантам.
В навчальних та виховних заходах також приймали участь
члени Координаційної ради з питань розвитку козацтва при
ЗОДА, всеукраїнського штабу операції «Козацький волонтер»
МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ», ГО»Запо-
розький обласний центр сприяння євроатлантичній інтегра-
ції», ГО «Просвіта», ГО «Полк ім Петра Сагайдачного» МСК ЗС.
Оглядаючи фонди та стендову фотоінформацію були приєм-
но вражені наявністю фотографій квітня 2014 року, нашої
першої волонтерської акції, де ми приїхали з тим що змогли
зібрати терміново на КАМАЗі. Щира дяка за збереження таких речей і уважне ставлення до фактологічного матеріалу.
Також до складу ветеранської організації артилерійської бригади ми з Павлом Антоновичем Біланом були урочисто
запрошені та прийняті. Виступили перед молоддю Костянтин
Лямцев, Валерій Свідерський, Павло Рябоволенко, Павло Білан, Роман Авдєєв-волонтери з п»ятирічним стажем.
Слава Героям України-воїнам захисникам ЗСУ!
З повагою,
Голова великої Ради отаманів
Запорозького козацтва
кавалер ордена Волонтера 55-ї артбригади Дмитро Сухінін (Гора)
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Написать ответ

*