Урочисті збори Запорозького козацтва в Гуляйполі на честь видатного керівника повстанського руху України Нестора Івановича Махно

13.11.2018
от

 

10 листопаду, за звичаєм, в історичному центрі з багатосто-
літньою яскарвою історією вранці зібралися Запорозькі коза-
ки з декількох областей, Запоріжжя, Токмаку, Мелітополю, По
лог, Покровсього, Василівки, Орєхова, Бердянську, Михайлів-
ського, Розовського, Якимівського, Запорізького районів, Дні-
пропетровської та Херсонської областей. Без зайвої бюро-
кратії, та парадності, за покликом душі, учасники Революції
Гідності, антитерористичної операціі (фактичної війни проти
України), волонтери, інтелігенція, письменники, журналісти,
науковці, молодь, шановні старейшини та берегині козацтва
провели урочисті збори на честь 130-ї річниці з дня народжен
ня Батька — Нестора Івановича Махна.
Козоцьке Коло почалося з молитви, яку промовив священник
УПЦ КП отець Григорій, який багато років допомагає та осо-
бисто приймає участь в організації та проведенні багатьох за-
ходів духовного та культурного напрямів. Як завжди з 2014-го
року учасники запорозького козацького патріотичного руху
опору заспівали державний гімн України.
З промовою на честь видатного отамана та керівника великої
Повстанської арміі виступив голова Великої Ради отаманів
Запорозького козацтва, начальник штабу КРК ЗОДА Дмитро
Сухінін (Гора). Як вчений та військовий історик він підкреслив
вагомий внесок Нестора Івановича в боротьбу за права та
свободу народа, відсутність бажання нажити особистий капі-
тал, стати мільонером за рахунок мешканців свого краю, бо-
ротьба з корупцією через справедливу неминучу кару, осо-
бисте скромне життя, талант вчителя, любов до театру, обда-
рованість оратора, талант організатора органів місцевого са-
моврядування Гуляйпільської республіки, збереження при-
ватної власності, бажання зробити державну службу в країні
для людей, повага до принципів соціальної справедливості та звичайно величезний талант командира, військового керів-
ника, Батьки, якого поважали, любили, йшли на смерть зара-
ди захисту своїх родин, сел та міст, а саме головне за най-
краще майбутнє без насильства, за демократичні людські цінності, зрозумілі тогочасним простим селянам, заможним людям, громаді. Саме ідеї вільного життя, справедливого, без царських урядників, ворожої до громадянина ідеології з
привілеями різним «кастам», жорстких умов праці робітників,
бажання народної освіти та сталого розвитку українського су-
спільства з дружніми стосунками з іншими народами та дер-
жавами я в той час розуміли це багато вітчизняних державни-
ків-революціонерів, що повстали проти Російської імперії, те-
рору більшовиків, білогвардійців та відвертих бандитів. Дмит-
ро Валентинович підкреслив необхідність вивчати історію на-
шої держави по фактичному матеріалу, документам, спога-
дам учасників тех далеких буремних подій, коли більше не
схотіли потерпати від утисків імперії та червоних. Треба чита-
ти твори та наукову літературу останніх часів, де правдиво, спираючись на об»єктивний, реальний правдивий матеріал сучасних дослідників збережено образ сміливого розумного порядного лерівника. Нам, нащадкам необхідно боротися з ворожими міфами, які утворили як царські, білогвардійські мемуаристи та і більшовицька брудна пропагандистська ма-
шина, що виставляла Нестора Махно злодієм, безжальним
вбивцею та бандитом. Сьогодні, коли знову, як і сто років то-
му в період Української революції нашу країну знову терори-
зують загарбники та бандити, а московська «кліка» та політтех
нологи створюють нові плани нападу чи чергових «новоросій»
головним завданням українського козацтва є захист незалеж-
ності, загальнолюдських цінностей, боротьба з загарбниками.
Для неповторення Голодоморів, безглуздих війн, союзів з фа-
шистськими режимами (Пакт Молотова-Ріббентропа), жахли-
вих масових репресій, розстрілів на кшталт Червоного теро-
ру, мільйонів загиблих та закатованих в радянських та націст
ських концентраційних таборах, життя селян як кріпаків, без
паспорту та права вільного переїзду, інших жахів сталінсько-
го режиму, більшовизму, всім нам треба пам»ятати минуле,
не дати забути молоді, стояти на сторожі та протистояти
розв»язаній вже століття, а може й більше інформаційній вій-
ні з боку апологетів та прихильників тоталітарних режимів.
Також, враховуючи тисячолітні коріння нашої державності,
високу культуру, природню доброту, демократичні традиці в
управлінні країною, починаючи з Київської Руси-України, нам
як ніколи шукати шлях до об»єднання з державами з анало-
гічним стародавнім фундаментом пріоритетів християнських
цінностей над іншими аспектами життя суспільства, це зви-
чайно Європейський Союз, міцне екномічне, культурне, твор-
че об»єднання вільних країн з повагою до прав людини, віри,
власності та особистого життя. А для бажаючих, окупувати їх
теріторію, як в свій час це зробив Радянський Союз із країна-
ми Прибалтики, в період Другої Світової війни, в теперішній
час є потужна оборонна структура з новітньою військовою те-
хнікою, необхідним озброєнням, висококласним персоналом,
яка не допустить окупації та великої крові невинних людей.
На жаль сто років тому таких друзів та союзників у наших смі-
ливих пращурів не було, а особисті непорозуміння та відсут-
ність необхідного досвіду не дали можливості об»єднатися проти більшовицьких загарбників, які залили кров»ю Україну,
неправдами та підтступними діями розкололи рух опору. Про
це теж треба пам»ятати та бути єдиними в боротьбі проти агресорів та окупантів підтримувати європейську інтеграцію
держави та вступ до Північноатлантичного Альянсу, виборю-
вати незалежність в союзі з братніми демократичними краї-
нами. Пам»ять борця за народну свободу — Нестора Івановича Махно буде вічно в наших серцях, закінчив промо-
ву голова Великої Ради отаманів Запорозького козацтва.
Ветеран АТО, отаман Токмацької організації, Юрій Хижняк
закликав всіх козаків бути гідними такої всесвітньовідомої
звитяжної постаті як Батько Махно, звернув увагу присутніх на талант полковдця та повагу до фундатора Гуляйпільської
республіки. Голова Ради отаманів МГО «Міжнародний союз
козаків «Запорозька Січ», ветеран правоохоронних органів,
Володимир Лютий з цікавими подробицями розповів про бо-
йовий шлях Повстанської армії, та допомогу селянам у вирі-
шенні земельних питань, закликав перенести прах Батька до
рідної землі. Учасник АТО, офіцер, доброволець, старшина першого в новітній історії української армії козацького 37-го батальону Дмитро Топчій провів паралелі з сьогодненням та
добрими щирими словами вітав зібрання та світлу пам»ять
Нестора Івановича. Отаман Покровського осередку МГО
Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ» , учасник опе-
рацій «Дозор», «Перехоплення», «Козацький волонтер» вклонився пам»яті очільника Повстанської армії та закликав
до об»єднання патріотичних сил, всіх козаків, навів приклад
конкретної багаторічної діяльності проти бандитів та окупан-
тів, визнав позитивний досвід координаційної ради з питань
розвитку козацтва, що діє поки одна створена з 2014-го року
та результативно діє весь час. Генеральний суддя «МСК ЗС»
полковник СБУ у відставці, ліквідатор аварії на ЧЕАС Павло
Білан у вітальному слові підтримав пропозицію Дмитра Сухініна утворення Пам»ятного знаку про героїчно загиблих
козаків-махновців в полі за містом. Олег Куртов з побратима-
ми з Пологіівського полку, учасниками АТО, волонтерами, са-
мооборони, дяка Михайлу Михайловичу, розповіли про мину-
ле, яскраво розповіли молоді та присутнім про оборону на блок-постах, гібридну війну з боку промосковських бандитів,
вшанували Батька, зосередивши увагу присутніх на сакраль-
ній назві великої людини — Батько, яке треба було здобути не
тільки в запеклих битвах, а в мирному життя для людей.
Олена Степаненко, берегиня козацького руху, волонтерка
розповіла про допомогу фронту, підтримку України, багатьма
державами та громадськістю Ізраїлю, Ісландії, Європи, які
також співчувають та надають можливу допомогу українцям.
В ході урочистого заходу священник УПЦ КП отець Григорій
прочитав священну Літію на спомин Батька Махна, присутні
помолилися та схилили голови. Важливим далі був виступ
ветерана, літньої людини, старейшини козацького руху Петра
Петровича Васецького, родича Нестора Івановича, дяька
Володимира Лютого. Він сказав правду про героїчну боротьбу махновців, запеклі бої, особисту чесність, порядність Батька, командирів та всіх воїнів, жорстку дисціпліну, бажання до останньої краплі крові боротися з за-
гарбниками. Його близькі та члени родини самі були учасни-
ками руху, за що потім потерпали від сталінських тортур та пе
реслідувань. Петро Петрович закликав всіх бути гідними пра-
дідів, перемагати ворога, щоб не допустити повторення на-
родної трагедії. Також до Великої Ради отаманів, Запорозького звичаєвого козацького лицарського ордену ім. Д.І. Вишневецького (Байди) були прийняті Юрій Хижняк, Олександр Фещенко, Анатолій Дмух, Валерій Свідерський,
за проведену операцію «Лісоруб», захист населення від злочинців Микола Никипілий бів нагороджений орденом Покрови Пресвятої Богородиці, Андрію Зеленцову та отаману
Федорівського куреня Георгію Кумуржи вручені Універсали членів Піклувальної ради Першої Національної громадської козацької історичної бібліотеки ім. Дмитра Вишневецького.
Почесною грамотою був нагороджений герой-доброволець Дмитро Топчий.
Наприкінці заходу, Велика Рада отаманів Запорозького ко-
зацтва після обговорення підтримала європейську та євро-
атлантичну інтеграцію України, Дмитро Валентинович поін-
формував присутніх про Відкритий Лист до кубанських та
оренбурзьких «казачков», які у принизливому стилі з погроза-
ми звернулися до Патріарха Варфоломія щодо ненадання
Томосу для створення Єдиної Помісної Автокефальної Пра-
вославної Церкви в Україні. Присутні суворо засудили таку
неповагу до українського народу, Патріарха та прав і свобод
вірян. Також голова зборів закликав до створення районних
програм розвитку козацтва, участі у Робочій групі по створен
ню державної Програми розвитку козацтва, нагадавши про
досвід запорожців, коли обласна рада прийняла такий доку-
мент на три роки. Для ефективній протидії гібридній та інфор
маційній війні проти України голова ради запросив до співпра
ці всіх бажаючих, розповів про рішення Третього історичного
міжнародного Конгресу козацтва та організацію Українського
козацького патріотичного руху інформаційного опору агресо-
рам та окупантам, створення сайтів та груп в мережі ФБ.
Також за встановленою традицією учасники урочистої події
відвідали історичний музей міста, прослухали цікаві розпові-
ді про повстанський рух, побували біля штабу махновців, та
вклонилися вічній світлій доброї пам»яті всі загиблим гароям
на полі останньої великої битви за містом.
Велика подяка організаторам заходу Дмитру Сухініну, Павлу Білану, Володимиру Лютому, Сергію Плясецькому, Юрію Хижняку. Добре що саме потужні козацькі організації
— МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ», Велика Рада отаманів Запорозького козацтва, ГО «Запорозький звичаєвий козацький лицарський орден ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди), ГО «Запорозький обласний центр
сприяння євроатлантичній інтеграції України», Координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА
ГО «Козаки — Запорожці» та інші побратими.
Член штабу МСК «Запорозька Січ»
Євген Юров

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Написать ответ

*