Запорозькі козаки провели обласний круглий стіл з питань підтримки Доктрини інформаційної безпеки і презентували другий номер альманаху «Українське патріотичне козацтво»

31.01.2019
от
Сьогодні в прес-клубі обласної спілки
журналістів України зібралися активісти
багатьох козацьких організацій з міста і області для прийняття
подальших конкретних заходів в напрямах підтримки
служби в армії , Збройних Сил України, держаної Доктрини інформаційної безпеки, національно-патріотичного виховання, всеукраїнської операції «Козацький волонтер».
Обласний круглий стіл почався з презентації другого
номеру нового загальнодержавного інформаційного проекту — альманаху
«Українське патріотичне козацтво». Модератор заходу, головний редактор —
засновник, керівник запорозького козацького руху опору з 2014-го по 2017 рік Дмитро Сухінін (Гора) розповів доповів
присутнім про народження ідеї ,
щиро подякував всім колегам про підтримку проекту.
була підкреслена актуальність та значення тематики
реалізації та підтримки конкретними діями державної Доктрини інформаційної безпеки України.
Дмитро Валентинович наголосив також на важливості збереження новітньої військово
політичної історії Запорозького козацтва, матеріалів і документів які свідчать про участь тисяч козаків в Революції Гідності, обороні областей, операціях «Дозор», «Перехоплення»,
«Козацький волонтер», а потім
добровольчих батальйонах ЗСУ,
черговій боротьбі за віру та волю, захисту демократії і свободи, волонтерських справах. Дякуючи
важливому інтелектуальному
внеску козацької
інтелігенції, просвітян, істориків, митців, воїнів-героїв,
письменників, журналістів, порядних державних керівників, народних депутатів, священників УПЦ КП,
в місті Запоріжжі вдалося втілити у життя проект, який
дозволив всім хто має бажання і відповідні здібності від-
крито звертатися до аудиторії патріотично налаштованих
громадян нашої країни із своїми творчими роботами.
Так, в другий номер нового видання увійшли наукові статті
відомих вітчизняних науковців та істориків Георгія Шапо-
валова, Олександра Белова відносно семантики держав-
ного герба України в контексті державотворчих процесів
Київської Руси-України, Михайла Мордовського про сере-
дньовіччі човни-довбанки хортицького типу, А.С.Шевцова
про турецькі шаблі з колекції Запорізького обласного крає-
знавчого музею, О.Ю. Власова про дніпровські пороги, Дєд
кова М.В. — «Садиба Попова-перлина архітектури півдня України», Сергія Пєткова — «Відродження традицій минулого
-запорука майбутнього», В.М. Чопа — «Культурна традиція запорозького характерництва в пізніші часи (на матеріалах
історії махновського руху 1918-1921рр.). Достатньо місця
зайняла проблематика розвитку та активних дій козацького
руху опору де із своїми актуальними статтями виступили-
Дмитро Сухінін (Гора) з питань створення нової наукової
Концепції розвитку Українського козацтва в умовах фактич-
ної війни та окупації Криму і Донбасу, зверненням до мі-
ністра інформаційної політики Ю.Я. Стеця про підтримку та співпрацю з нещодавно створеним Українським козаць-
ким рухом інформаційного спротиву агресорам, Відкритих
політичних звернень до міжнародної спільноти з приводу
підтримки України в боротьбі за свою свободу і незалеж-
ність, суворого засудження дій московських піратів щодо
захоплення наших моряків-героїв в Черному морі та неза-
конних дій ВМС РФ з грубим порушенням міжнародних угод і правил, обстрілом та пораненням українських війсь-
ковослужбовців, інформації щодо участі запорозьких коза-
ків в організації і проведенні культурно-історичних і націо-
нально-патріотичних заходів присвячених солдатам і офі-
церам ЗСУ, які на полі бою віддали життя за мир і спокій на
нашій землі не пустивши ворога далі (виставки, конферен-
ції, зібрання — реквієми), також багато уваги приділено пи-
танням підтримки курсу на вступ України до Північноатлан-
тичного Альянсу, докладно описаний Другий історичний Міжнародний Конгрес козацтва в Запоріжжі 2018-го року,
стаття переведена і додана англійською мовою та Міжна-
родна конференція з питань безпеки в Європі у Вільнюсі,
в листопаді 2018-го року, де делегація Великої Ради ота-
манів Запорозького козацтва, за запрошенням Союзу Стрільців Литви приймала активну участь. На перших сто-
рінках видання надрукована стаття отамана Дніпровського
куреня МГО «Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ»
першого керівника Народного Руху України в м.Запоріжжі
Костянтина Лямцева — «Українська мова як чинник
національної безпеки української держави», про історію
всеукраїнської федерації «Спас» голови координаційної ра-
ди з питань розвитку козацтва при ЗОДА, директора школи
Костянтина Рижова. Всі присутні щиро подякували колективу ЗНУ, особисто народному депутату України, ак-
тивному учаснику волонтерського руху, члену Піклувальної
Ради Першої Національної громадської козацької історич-
ної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди) Миколі
Олександровичу Фролову за підтримку загальнодержавно-
го інформаційного проекту. В інтерв»ю обласним телекана-
лам головний редактор-засновник Дмитро Сухінін підкрес-
лив необхідність подальшого розвитку козацьких засобів
масової інформації, позитивного впливу на світогляд поб-
ратимів, отримання необхідних знань про велике минуле
прадідів і правдиву інформацію про теперішній непростий
час боротьби, бажання багатьох отаманів і старшини з ін-
ших областей долучитися до журналістської діяльності, розповісти про свою воєнно-політичну історію, волон-
терські справи, виховання молоді. Як науковець і автор 9-ти книг звернув увагу на необхідність підтримки молодих
талановитих авторів, які пишуть про війну, особливо, учас-
ників АТО, аспірантів, кандидатів наук, загартованих в Ре-
волюції Гідності, учасників бойових дій на сході України.
Обласний Круглий стіл продовжився обговоренням напря-
мів діяльності патріотичних козацьких організацій на 2019-й рік. Тема захисту рідної держави від спроб знищення че-
рез військову агресію з боку антиукраїнських сил була одною з головних. Хвилиною мовчання вшанували світлу
добру вічну пам»ять героїв Крут. Військо Запорозьке як потужна впливова військово-політична сила, яка не одно
століття боронила рідну землю вважалася як друзями так
і багатьма недругами незламною і непереможною, з якою
рахувалися європейські політики, королі та полководці і
сьогодні в лавах ЗСУ, як добровольці, волонтери, учасники
Майдану чітко показали всім неможливість і погані наслід-
ки воювати з Україною, тому завдання козацтва це в першу
чергу захист народу від супротивника і окупанта наголосив
модератор зборів. Теплі слова були сказані на честь всіх
козаків-героїв першого 37-го батальону (командир Олесандр Лобас, начальник штабу Ілля Лапін), батальону
«Січеслав» (командир зараз несе службу), 55-ї артилерій-
ської бригади, морської піхоти, багатьох інших військових
підрозділів де служать наші побратими. Присутні підтри-
мали державну Доктрину інформаційної безпеки, подяку-
вали всім журналістам та військовим кореспондентам, які
пишуть багато років, буваючи особисто на фронті. Саме
швидка організація Самооборони, козацького руху опору
в багатьох областях не дала колаборантам і бандитам за-
хопити владу і встановити диктаторські промосоквські режими з планами ліквідації нашої країни і створення вся-
ких «новоросій». Олександр Притула привітав присутніх із
значною подією надав корисні пропозиції щодо подальшо-
го розвитку національно-патріотичного виховання молоді,
проведення міжнародних козацьких Конгресів, підтримки
євроатлантичної інтеграції, розвитку спорту та бойових
національних звичаєвих козацьких мистецтв, Павло Білан
запропонував в третьому номері розповісти про операції
«Дозор» і «Перехоплення», Костянтин Лямцев яскраво роз-
повідав про історію становлення незалежності, запросив
всіх колег бувати у навчальних заклад, шанувати рідну мо-
ву, виховувати молодь на найкращих прикладах. Священ-
ник ПЦУ отець Василь закликав присутніх до більш актив-
ної участі в громадських патріотичних заходах, підтримкці
Православної Церкви України, підготовці статей на ці теми.
Валентин Терлецький талановитий журналіст розповів про
спільні з Великою Радою проекти, передачу «Козацька звитяга», яка на жаль, сьогодні вже не виходить, передав
в книжковий фонд Першої Національної козацької гро-
мадської історичної бібліотеки свою авторську цікаву ро-
боту — нову книгу про історію Запорозького козацтва, пообіцяв і надалі надавати матеріали для друку в альма-
нах про операцію «Козацький волонтер» та інші. Керівник
обласної спілки журналістів Наталя Кузьменко, наша ша-
новна берегиня виступила за розширення подібних ви-
дань та збереження старих україномовних, які закрива-
ються і не підтримуються. Пилип Юрик відомий автор ба-
гатьох гарних творів, письменник підкреслив неприпусти-
мість закриття національно-патріотичних та інформацій-
них видань на державній мові і необхідність боротьби з
цим негативним явищем, подякував за випуск альманаху
з побажанням збільшення тексту. Отаман полку ім. Петра
Сагайдачного МСК «Запорозька Січ» Валерій Свідерський,
з осавулом Артемом Сахаровим зобов»язалися надати
матеріали щодо розвитку мото-спорту в клубі, який працює
багато років в Запоріжжі, а козаки приймають участь у зма-
ганнях по всій країні. Заступник головного редактора, бать-
ко учасника АТО, Володимир Лютий поінформував про по-
дальші плани колективу, виїзди групи козацьких військових
кореспондентів на фронт. Учасник АТО, воїн-герой 72-ої
бригади ЗСУ Ігор Турупенко обдарований поет, яскраво продекламував вірші про війну, запропонував створити в
альманасі окрему рубрику, поділився спогадами про служ-
бу та героїв-побратимів. В ході роботи Круглого столу були
розглянуті і підтримані пропозиції голови робочої групи по
створенню програми розвитку козацтва в місті Запоріжжі
Дмитра Сухініна на 2020 рік, надання Набережній ім»я ота-
мана Першої Запорозької Січі Дмитра Вишневецького
(Байди), проведення Міжнародного Конгресу козацтва, Олександра Притули про подальший розвиток козацької
педагогики, Георгія Шаповалова про публікацію матеріа-
лів з питань краєзнавства і подальшої боротьби з псевдо-
історичними героями, за об»єктивність науки, збільшення
тиражу видання та наукових статей про забутих або навми
сно принижених царатом та більшовиками отаманах та
керівниках різних часів — Івана Виговського, Пилипа Орлика
Івана Мазепу, Симона Петлюру, Павла Скоропадського,
Михайла Грушевського та інших видатних особистостях. Віта Міхайлова, заступник директора Запорізького Січо-
вого колегіуму, берегиня козацтва, учасник багатьох па-
тріотичних акцій, обдарований педагог розповіла про
новий проект з ГО «Запорозьким козацьким звичаєвим
лицарським орденом ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди)
по створенню нового сайту «Українське патріотичне ко-
зацтво» з метою розповіді про всі заходи, збори, навчання
національно-патріотичні заходи, що проводять українці
по всій країні.
Наприкінці заходу голова зборів Дмитро Сухінін щиро по-
дякував всім представникам ГО «Міжнародний союз коза-
ків «Запорозька Січ», Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, координаційної ради з питань розвитку козацтва
при ЗОДА, Всеукраїнської федерації «Спас», ГО «Запорізь-
кий обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції»,
ГО «Гетьманська шляхетська академія», всеукраїнський
штаб операції «Козацький волонтер», ЗНУ, ЗДІА, обласної
спілки журналістів України, а також Світлані Лиходід,
Валентині Шаповаловій, Юрію Каганову, Михайлу
Мордовському, Віталію Пилипенку за допомогу у створенні
другого випуску та наданні статей і матеріалів.
керівник канцелярії, журналіст
альманаху «Українське патріотичне козацтво» Сергій Смазнов◦

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Написать ответ

*